Nederlands English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

- Startniveau's

Startniveau's
Op onze website zijn de boeken soms ingedeeld op verschillende startniveau's. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat deze niveau's inhouden, zodat u het boek kunt kiezen dat het beste bij u past. Nederlandsalstweedetaal gebruikt drie soorten startniveau's: ERK-niveau's, Meijerink en ALFA.

​ERK (Europees Referentie Kader)
Het ERK is de Nederlandse afkorting van Europees Referentiekader - in het Engels Common European Framework of Reference (CEFR, ook de afkorting CEF wordt gebruikt).Het ERK is een systeem van niveaubeschrijvingen voor de moderne vreemde talen, dat zes taalcompetentieniveaus onderscheidt: A1, A2, B1, B2, C1, en C2. De beschrijvingen geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing. 
Ze zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijk en hanteerbaar te zijn.

Voor meer informatie over het Europees Referentiekader, volg deze link.

Meijerink
In 2008 heeft de Commissie Meijerink een advies opgesteld voor het Nederlandse onderwijs over de vraag wat leerlingen op het gebied van taal (en rekenen) zouden moeten kennen en kunnen wanneer zij ambitites hebben voor het mbo, ofwel het hbo. Hun doel was ten eerste om referentieniveaus te bepalen, ten tweede om te adviseren over doorlopende leerlijnen. Men heeft ernaar gestreefd om realistische en haalbare eisen te formuleren. De F staat voor fundamentele kwaliteit, dat wil zeggen: voor het niveau dat voor alle leerlingen minimaal bereikt moet worden.
De Meijerink niveau's zijn meer gericht op practisch onderwijs; wat leerlingen moeten kunnen voor ze beginnen aan hun opleiding en het niveau dat leerlingen zullen behalen tijdens hun opleiding. Hierdoor wordt het voor werkgevers ook makkelijker om aan te geven welke opleiding en niveau van taalvaarigheid zijn werknemer moet beheersen.

Voor meer informatie over het Meijerink Referentiekader, volg deze link.
Lees hier een artikel van Karin Heij over ordening van de niveaus ERK en Meijerink.

ALFA
Het raamwerk ALFA beschrijft het alfabetiseringproces. In het Raamwerk Alfabetisering worden drie niveaus beschreven: Alfa A, Alfa B en Alfa C. Het niveau Alfa C loopt parallel met niveau A1 van het ERK. Op elk niveau worden technische vaardigheden en functionele vaardigheden beschreven. 

Voor meer informatie over het Referentiekader ALFA, volg deze link.